hero img full hero img back

Bezpieczeństwo Sanitarne

Safety comes first!

Brain-Power.edu.pl dysponuje 2 pracowniami oraz ogrodem (ponad 50 m.kw. trawnika). W większej pracowni o powierzchni 26 m.kw. zgodnie z wytycznymi GIS dla obiektów typu żłobki (1 osoba na 4 m.kw.), zmieści się 6 osób, a w mniejszej – 3. Podczas zajęć z półkolonijnych z dziećmi staramy się jak najwięcej czasu spędzać na ogrodzie. Pracownicy noszą maszeczki / przyłbice ochronne. Na stole zostały zainstalowane przegrody sanitarne z plexi. W związku z panującą pandemią, pomieszczenia zajmowane przez Brain-Power.edu.pl są regularnie poddawane wietrzeniu i dezynfekcji.

Nowość! Grupy ZAMKNIĘTE

Jak to działa?

W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i kontaktu z obcymi osobami, istnieje możliwość zorganizowania grupy zamkniętej, złożonej wyłącznie z osób mieszkających razem (np. rodzeństwo) lub osób zaufanych (np. rodzeństwo + kuzynostwo/znajomi). Do takiej grupy nie będą dołączane osoby nowe, ani nie będą przychodzić inne osoby w celu odrobienia zajęć.