hero img full hero img back

Grafik Zajęć

Osoby zainteresowane uczęszczaniem na grupowe/w parach/indywidualne zajęcia językowe na każdym poziomie (angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski), bądź na kurs języka fachowego, bądź na j.polski/matematykę (materiał szkoły podstawowej oraz przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty) – prosimy o kontakt telefoniczny – nr tel. 609-583-590. Dopasujemy się do Twojego grafiku.

 

Brain Power dysponuje dwiema pracowniami językowymi.

Nowość! Grupy ZAMKNIĘTE

– Jak to działa?

W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i kontaktu z obcymi osobami, istnieje możliwość zorganizowania grupy zamkniętej, złożonej wyłącznie z osób mieszkających razem (np. rodzeństwo) lub osób zaufanych (np. rodzeństwo + kuzynostwo/znajomi). Do takiej grupy nie będą dołączane osoby nowe, ani nie będą przychodzić inne osoby w celu odrobienia zajęć.

 

Zajęcia indywidualne

Godziny zajęć są ustalane indywidualnie. Dostępne są zarówno godziny poranne, popołudniowe jak i wieczorne. Zajęcia odbywają się w dni powszednie i weekendy. W porównaniu ze zinstytucjonalizowaną nauką w szkołach językowych, oferuję elastyczne dopasowanie grafiku lekcji do trybu życia ucznia. W przypadkach awaryjnych zaplanowana lekcja nie przepada, lecz zostaje przesunięta na inny termin. Osoby pracujące w systemie zmianowym oraz często wyjeżdżające na delegacje mają możliwość indywidualnego zaplanowania terminu i czasu trwania lekcji.