hero img full hero img back

Zalety konwersacji w języku obcym

Dodano: 2021-07-14

Podczas nauki języka obcego uczniowie przyswajają zasady gramatyki, uczą się słówek, poznają zasady konstruowania zdań, a także zapoznają się z wyrażeniami frazeologicznymi w danym języku. Niemniej ważnym elementem nauki języka obcego są konwersacje. Sprawdź dlaczego.

Konwersacje ćwiczą płynną komunikację

Przede wszystkim dzięki konwersacjom z języka obcego poznasz praktyczne zastosowanie wyuczonych zasad i reguł, a także nauczonych słówek oraz zwrotów frazeologicznych. Celem nauki języka jest bowiem głównie umiejętność posługiwania się nim w mowie żywej, a nie tylko czytania czy rozumienia na piśmie. Dlatego też konwersacje będą bardzo ważne przed wyjazdem zagranicznym w celach zawodowych lub turystycznych. Co więcej, w trakcie konwersacji będziesz mieć okazję poznać wyrażenia i słownictwo potoczne, używane jedynie w niezobowiązującej rozmowie.

Nauka poprawnej wymowy podczas konwersacji

Kolejną zaletą konwersacji w języku obcym jest możliwość nauczenia się poprawnej wymowy oraz akcentu. Lektor na bieżąco koryguje błędy uczniów, dzięki czemu wymowa z zajęć na zajęcia staje się bardziej poprawna i właściwa. W trakcie konwersacji uczeń może również rozwiać swoje wątpliwości, dotyczące wymowy i zadać lektorowi pytania z nią związane. Podczas konwersacji uczeń będzie miał również możliwość porównania akcentu brytyjskiego oraz amerykańskiego i zrozumienia najważniejszych różnic między nimi.

Konwersacje jako klucz do zrozumienia innej kultury

W trakcie konwersacji z języka angielskiego uczniowie nie tylko poznają język, lecz również kulturę i zwyczaje kraju. Rozmowy w obcym języku służą bowiem nie tylko stosowaniu w praktyce przyswojonych reguł i zasad, lecz również odkrywaniu zwyczajów oraz kultury innego państwa. W trakcie zajęć lektor omawia najważniejsze święta i ich przebieg, przybliża reguły, obowiązujące w społeczeństwie, a także zapoznaje uczniów z codziennymi rytuałami Anglików, takimi jak na przykład five o’clock, czyli rytuałem, polegającym na codziennym piciu herbaty.

Warto pamiętać, że nauka języka obcego to przede wszystkim drzwi do poznania innej kultury oraz jej fascynujących zwyczajów. Najlepszym kluczem do nich będą konwersacje.