Jak właściwie przygotować się do egzaminu?

Dodano: 2022-07-11

Egzamin ósmoklasisty czy matura to nie tylko sprawdziany podsumowujące wiedzę zdobytą na określonym etapie edukacji – to przede wszystkim przepustka do wymarzonej szkoły średniej bądź na studia. Mogłoby się zatem wydawać, że wystarczy być pilnym uczniem, uważać na lekcjach i sumiennie odrabiać prace domowe, aby uzyskać świetne wyniki na wszystkich wymaganych egzaminach.

Niestety, poleganie na wiedzy zdobytej wyłącznie podczas szkolnych zajęć może okazać się dość ryzykownym podejściem. W większości przypadków nauczyciele nie są bowiem w stanie wnikliwie przerobić całego przewidzianego przez program materiału, a wiele tematów omawia się tylko pobieżnie lub są nawet całkowicie pomijane. Jeśli jednak komuś szczerze zależy na dostaniu się do wybranej szkoły, powinien rozważyć uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych.

Czytaj także: Połącz przyjemne z pożytecznym – matematyka po angielsku

Jak wyglądają zajęcia przygotowujące do egzaminu?

Podczas zajęć przygotowawczych do egzaminu – czy to ósmoklasisty, czy matury – uczestnicy bazują na aktualnych podręcznikach oraz materiałach opracowanych specjalnie pod kątem zdawanych testów. Rozwiązując liczne zadania, uczniowie zaznajamiają się ze specyfiką arkuszy egzaminacyjnych, a także uczą się, jak należy formułować odpowiedzi, aby uzyskać za nie jak najwięcej punktów. W przypadku zajęć z języka angielskiego szczególny nacisk kładzie się na kompleksowe wyjaśnianie gramatyki. Dodatkowo dzięki zapoznawaniu uczniów z serialami telewizyjnymi, filmami oraz książkami oswaja się ich z obcym językiem, dzięki czemu rozumieją więcej ze słuchu oraz potrafią się swobodniej komunikować. Będzie to stanowić szczególnie cenną umiejętność podczas zdawania ustnej matury (tak podstawowej, jak i rozszerzonej).

Dlaczego warto skorzystać z kursu przygotowawczego?

Samodzielne przygotowanie do egzaminów wymaga od ucznia nie lada mobilizacji i systematyczności. Jeśli jednak mieszkasz w Poznaniu i potrzebujesz zewnętrznego bodźca do regularnej nauki, warto zdecydować się na zajęcia przygotowujące do egzaminów organizowane przez szkołę językową Brain Power. Dzięki nauce pod okiem naszych doświadczonych, wykwalifikowanych prowadzących nie tylko zyskasz większą motywację do nieopuszczania kursu. To również świetny sposób na nadrobienie zaległości i uzupełnienie posiadanej już wiedzy, zwłaszcza wtedy, gdy konkretne tematy nie były w ogóle poruszane na zajęciach lekcyjnych – z tego powodu jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby przystąpić do matury rozszerzonej. Na dodatek przećwiczenie różnorodnych sytuacji oraz pytań, które mogą pojawić się na egzaminie, pomoże zapanować nad stresem.